Cơ hội lập nghiệp cho các bạn trẻ Việt Nam học tập và làm việc tại Đức

Các bạn trẻ Việt Nam thân mến !
Sự biển đổi về dân số đã luôn luôn tác động làmngày càng thiếu hụt lượng lao động có trình độ chuyên môn cao trên thị trường lao độngở Đức, do đó  hiện tại và trong  tương lại thị trường lao động Đức cần rất nhiều lao động có chuyên môn cao . Đây chính là cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam năng động.  Các bạn có  hội  để xin công nhận trình độ, và băng cấp chuyên môn đã tốt nghiệp ở Việt nam  tại Đức. Các bạn cần lưu ý rằng rất nhiều bằng cấp chuyên môn của nước ngoài sẽ không được công nhận toàn phần, trong đó cũng có bằng cấp chuyên môn của Việt Nam . Các bạn cần phải học bổ sung thêm nhiều kiến thức mới. Bên cạnh đó bạn sẽ còn có thêm một yếu tố khó khăn là việc học tiếng Đức.  

Để được cộng nhậntoàn phần trình độ bằng nước ngoài  bạn cần có trình độ tiếng Đức này.Nhiều người Việt Nam sống ở Đức đã học tiếng Đức, và nhiều người đã  có nghề nghiệp, gia đình, căn hộ, Ôtô. Rất nhiều người Việt Nam tại Đức cùng một lúcvừa học nghề  theo hệ thống chính quy vừa học tiếng Đức. Đây là việc mới, một con đường  đầy gian nan và thử thách trong cuộc sống,nhưng mục đích cuối cùng là một chỗ làm việc cũng như giấy phép lưu trú dài hạn tại Đức, cũng như một tương lại chắc chắn đang chờ đón các bạn. Nhiều người Việt Nam đã được định cư  lâu dài tại Đức.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trênchặng đường mới đầy thử thách này.Chúng tôi sẽ nỗ lựctạo mọi điều kiện thích hợp, thuận lợi cho các bạn trẻ Việt Nam được học tập đào tạo từng bước phù hợp thị trường lao động ở Đức.

Tin tức mới nhất